XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Pavel Bakajsa - Čestné uznanie za poéziu v III. kategórii

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Pavel Bakajsa - Čestné uznanie za poéziu v III. kategórii

Z hodnotenia poroty (Dana Podracká a Eva Tomkuliaková posudzovali poéziu) na adresu Pavla Bakajsu vyberáme: „Cyklus piatich básní Pavla Bakajsu je cyklom tajomných momentiek – okamihov, ktoré niečo veľmi intenzívne zaznamenávajú, nie však do konca, ani s popisom konkrétnejších detailov. Ak v záverečnej momentke-básni autor hovorí o odraze, sú to do seba zapadajúce fragmenty odrážanej reality, ktorá sa stáva tajomnejšou a zaujímavejšou v okamihu, keď sa ocitne v priestore jazyka, ktorý okamihu dáva iné rámcovanie, iné dimenzie a iné významy.“ 22-ročný Pavel Bakajsa je zo Sniny a študuje na Technickej univerzite v Košiciach.

K oceneniu na XXXII. LSLN 2018 srdečne blahoželáme.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.