75 rokov Kolónie v Senici bolo podnetom pre vydanie novej knihy „Fenomén KOLÓNIA“

75 rokov Kolónie v Senici bolo podnetom pre vydanie novej knihy „Fenomén KOLÓNIA“

Vo štvrtok 18. októbra 2018 podvečer si do Spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Senici našla cestu predovšetkým komunita „Kolonkárov“, ale aj Seničania z iných častí mesta a mnohí cezpoľní. Kolonkári sú obyvateľmi časti Senice – Kolónie, ktorú pre svojich zamestnancov dali postaviť vtedajší majitelia „hodvábky“ v rokoch 1942-1943.

„Fenomén Kolónie“ ako architektonicky jedinečného obytného súboru postaveného v susedstve fabriky (dnes už zaniknutého Slovenského hodvábu) sa stal témou novej knihy. Zostavila ju riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová, pochádzajúca tiež z Kolónie. Podnetom k vzniku knihy sa stali pravidelné stretnutia Kolonkárov už od roku 2007, ich spomienky, albumy, archívy fotografií i lokálpatriotizmus. Zaznelo pri prezentácii procesu, ktorý vydanie knihy predchádzal. Fenomén Kolónia je aj jedným z najnovších prírastkov vo fonde Záhorskej knižnice v Senici. Na prezentácii jubilea senickej Kolónie sa zúčastnil aj poslanec Trnavského samosprávneho kraja Martin Džačovský.
Výstava, komentovaná prezentácia fotografií, procesu práce na knihe, spomienky pamätníkov, symbolické Pamätné listy mamičkám troch najmladších dievčeniec narodených do rodín v Kolónii, i vlastné piesne Viery Šustekovej a Petra Kavického žijúcich na Kolónii – to všetko spolu s úryvkami čítanými z novej knihy vytvorilo poldruhahodinovú mozaiku spomienok na minulosť a zamyslenia nad ďalším osudom tohto obytného pamiatkového súboru.
Žiaľ, architektonickú hodnotu Kolónie sa nedarí po 75 rokoch od jej vybudovania dostatočne chrániť pred nežiadúcimi zásahmi a úpravami. A tak sú tu v jej ochrane tiež aktuálne úlohy pre jej obyvateľov, mestskú samosprávu Senice a iných kompetentných. Pri premenách za trištvrte storočia sa vynárali pri prezentácii novej publikácie v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici otázky, či si dostatočne vieme chrániť nielen duchovné, ale aj hmotné, v tomto prípade architektonické hodnoty.
Obsah knihy Fenomén Kolónia sa tak aspoň sčasti stal dokumentom, mapujúcim históriu Senice, ktorej podobu spoluvytvárala fabrika na výrobu viskózového a neskôr aj polyesterového hodvábu.

Text a foto: MILAN SOUKUP

 

{gallery}20181019_kolonia{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.