ČÍTAJME SI 2018

ČÍTAJME SI 2018

Záhorská knižnica sa po ročnej prestávke opäť zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „ČÍTAJME SI“, ktorého 11. ročník sa konal v stredu 30. mája 2018 o 9.00h do 15.00h. Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, a najmä poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti takmer zo všetkých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je spisovateľka pani Oľga Feldeková. Akciu organizuje Linka detskej istoty, n. o., aby aj týmto spôsobom reagovala na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116111. Projekt má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha neodmysliteľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, rozvíja slovnú zásobu. Vytvára priestor pre tvorivosť, fantáziu, ponúka chvíle intimity, príležitosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, vedomostí, nápadov, pomáha porozumieť pojmom. Čitateľský maratón sa stáva z roka na rok populárnejším, kým do prvého ročníka sa v roku 2008 zapojilo 2 912 detí, v roku 2017 to bolo až 46 040 detí.

Tohtoročný maratón odštartovala v detskom oddelení o 9.00h prednostka mesta Senice JUDr. Katarína Vrlová, ktorá prečítala deťom prvú stranu príbehu a deti ju počúvali naozaj s nadšením. Po vydarenom úvode sa striedali v čítaní triedy 5. a 6. ročníkov zo všetkých štyroch základných škôl v Senici. Podporiť čitateľské aktivity prišli i deti literárno-dramatického odboru zo ZUŠ v Senici spolu s pani učiteľkou Ľ. Paveskovou, DiS.art. Každý žiak prečítal jednu stranu z knihy Grázlik Gabo a príšerná pestúnka, ktorá zaujala vtipným príbehom neposedného Gaba. Pre starších žiakov zo ZUŠ sme vybrali knihu Ruby Redfortová, Pozri sa mi do očí. Všetci účastníci sa podpísali na spoločný plagát z podujatia a do svojej školy si odniesli diplom ako pamiatku na maratónové čítanie. V Senici sa do projektu zapojilo 201 detí a na celom Slovensku rok 2018 priniesol ďalšie osmičky v podobe 38 853 čítajúcich.

Jana Báňayová

 

{gallery}20180601_citajmesi{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.