Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe - výstavu sme otvorili v  Záhorskej knižnici v Senici

Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe - výstavu sme otvorili v Záhorskej knižnici v Senici

Celkom 224 detí z 15 školských zariadení sa zapojilo do výtvarného stvárnenia rozprávok Pavla Dobšinského. Uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová vo štvrtok 7. júna 2018 popoludní na vernisáži výstavy najlepších prác.
„Vážení hostia, milé deti, rodičia, pedagógovia! Kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ. Ale nie je kráľ ako kráľ. Tento sa narodil pred 190-timi rokmi a čuduj sa svete, stále je kráľom slovenskej rozprávky. Všetci ho dobre poznáme – volá sa ...Pavol Dobšinský. Po vŕškoch a dolinách, na salašoch a v dedinách, počúval a zapisoval, rozprávania múdrych ľudí. A potom vydal 6 zošitov Slovenských povestí. Bolo to dávno – pred viac ako 120-timi rokmi.“ Riaditeľka ZK priblížila osobnosť, ktorá výtvarnú súťaž detí inšpirovala. Na prekvapenie organizátorov, deti dali voľnosť svojej výtvarnej fantázii natoľko, že takmer každému tretiemu z účastníkov sa ušla odmena.

Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici (ZGJM) Štefan Zajíček bol kurátorom výstavy. Posúdil kvality detských prác a bol nadšený ich výtvarnou úrovňou. Vyjadril radosť, že vystavené práce v detskom oddelení a na stenách schodiska knižnice sú pekným spestrením pre návštevníkov knižnice, čitateľov i knihovníčky a tiež dôstojnou poctou Dobšinského rozprávkam.
„Do súťaže sa zapojili I., II. , III. aj IV. Základná škola v Senici, Materská škola (MŠ) Kalinčiakova, MŠ Janka Kráľa, MŠ Komenského, Spojená škola Senica, Základná umelecká škola (ZUŠ) Senica, ZŠMŠ v Hradišti pod Vrátnom, ZŠ Cerová, ZUŠ Cerová, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Smrdáky a ZŠ Prievaly. My vám za to veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj paniam učiteľkám, ktoré to mali všetko na starosti, a práce nám aj doručili do knižnice.“ Poďakovala riaditeľka ZK Katarína Soukupová účastníkom zo senického regiónu. Deti súťažili v kategóriách od 4 do 7 a od 8 do 12 rokov. Súťaž vyhlásili pri 190. výročí narodenia Pavla Dobšinského, deti mohli použiť ľubovoľnú techniku a vybrať si ľubovoľnú rozprávku.
Kurátor výstavy Štefan Zajíček podčiarkol, že výstavou máme pred sebou „panorámu farieb a tvarov, ktoré ukazujú, že deti majú fantáziu. A práve v tomto veku od piatich do štrnástich rokov je fantázia najviac rozvinutá. Pretože neskôr už dochádza k tomu také rozumové poznanie. Ale tešme sa, že naše deti majú túto fantáziu. Buďme radi, že si ju uchovávajú a my dospelí by sme to mali podporovať...“
Detskí recitátori a speváci - Klára Jurášová, Nina Jankovychová a Jakub Valášek, a s nimi i pán učiteľ ZUŠ Senica Ondrej Hluchý za klávesami, sa postarali o hudobno-spevácko-recitačné obohatenie slávnostnej vernisáže. „Vidíte, aké je to pekné, keď sa spojí výtvarné umenie, literárne umenie, hudba, spev. Hneď je svet krajší.“ Potešila sa nahlas riaditeľka ZK a najlepších výtvarníkov ocenili.
Knihovníčky Jana Báňayová a Gabika Šebová spolu s riaditeľom ZGJM Štefanom Zajíčkom a riaditeľkou ZK Katarínou Soukupovou odovzdali ocenenia. „Rozhodli sme sa, že vzhľadom na to, že všetky práce boli pekné, že všetky boli zaujímavé a nápadité, že nebudeme dávať prvé, druhé a tretie miesto. Určite by to bolo nespravodlivé. Lebo vzhľadom na tých 224 detí, ktoré nám práce poslali, sa nám zdalo málo - oceniť šesť detí. Takže sme ocenili všetky práce, ktoré sa nám páčili a cenu dostalo 72 detí.“

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180608_dobsinsky{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.