Týždeň slovenských knižníc 2019

Týždeň slovenských knižníc 2019

V Záhorskej knižnici v Senici rozprávka inšpirovala deti zo Špeciálnej materskej školy

V piatok 8. marca 2019 predpoludním panie učiteľky zo Špeciálnej materskej školy v Senici – Lívia Stanková, Jana Suchánková, Anna Žúborová a Renáta Regásková so svojimi desiatimi zverencami vo veku od štyroch do sedem rokov navštívili oddelenie literatúry pre deti a mládež Záhorskej knižnice v Senici. S Paľkom, Patrikom, Marianom, dvoma Dankami, Filipom, Tomáškom, Kristianom, Majkou a Klaudiou využili inšpiratívne prostredie kníh na dramatizáciu rozprávky a jej výchovné tvorivé využitie.

            Prostredím knižnice ich previedli tety knihovníčky, a potom dejisko svojich aktivít preniesli do symbolického divadielka a výtvarnej dielničky. Čo bolo v ich programe ťažiskom? Využitie knihy Drevený zámoček s ruskými ľudovými rozprávkami, ktorú ilustroval Peter Uchnár, nám učiteľka Jana Suchánková popísala: „Je to dramatizácia rozprávky o Pampúšikovi. Najskôr si text prečítame, potom si ho zahráme ako divadielko, potom u detí predčitateľskou gramotnosťou zisťujeme, či text pochopili a či si zapamätali postupnosť stretávania postáv z deja rozprávky. Potom využívame text rozprávky na matematiku. Deti zoraďujú obrázky Pampúšika podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšieho a zapájame do práce aj grafo-motoriku. Deti kreslia Pampúšika na obrázok s fixkou. Tiež podľa deja si deti vyfarbia postupnosť rozprávky na omaľovánkach. Na záver vytvoríme symbolickú knižku podľa tejto rozprávky.“

            Deti sa snažili a potom aj individuálne mohli siahnuť po knižkách, ktoré ich zaujali vôkol nich. Múdrosť ukrytá v rozprávke a prostredie detského oddelenia Záhorskej knižnice, jeho vybavenie hračkami, stali sa  spolu s trpezlivosťou a schopnosťami učiteliek netradičnou kulisou pre výchovu a vzdelávanie v špecifickom predškolskom zariadení Špeciálnej materskej školy v Senici.                                  

 Text a foto: Milan Soukup

{os-gal-14}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.