Už vieme, ktoré detské výtvarné diela skrášlia čitateľské preukazy!

Už vieme, ktoré detské výtvarné diela skrášlia čitateľské preukazy!

Na jeseň 2020 sme vyhlásili výtvarnú súťaž Navrhni si preukaz. Chceli sme, aby naše čitateľské preukazy boli hravé, priateľské a plné detskej radosti. Do termínu uzávierky 30. marca 2021 sme dostali 49 výtvarných diel, z toho 40 v I. kategórii (MŠ a I. stupeň ZS). Zapojili sa deti zo všetkých základných škôl v meste, gymnázia, ZUŠ a ZŠ v Borskom MIkuláši. 

V uplynulých dňoch porota v zložení Hana Oslejová, Štefan Orth ml (obaja ZUŠ) a Silvia Sameková  (Záhorská knižnica) zasadla, pozorne si všetky práce pozrela a vybrala víťazov: 11 prác získalo titul "Ocenená práca" a 1 "Hlavná cena".  

Spolu teda 12 ocenených prác Záhorská knižnica zakomponuje do dizajnu nového čitateľského preukazu. Jeho grafickú podobu navrhne výtvarník a pedagóg Štefan Orth ml. To však nie je všetko, každú detskú prácu vrátane ocenených vystavíme na výstavke na schodisku v priestoroch knižnice. 

Víťazov budeme v najbližších dňoch kontaktovať.

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže Navrhni si preukaz zapojili, a tešíme sa už onedlho na stretnutie v knižnici!

Hlavná cena

Adam Šefčovič, ZUŠ

Ocenené práce

David Paračka, I. ZŠ

Matej Pleša, I. ZŠ

Teodor Samek, I. ZŠ

Sofia Medňanská, II. ZŠ

Róbert Morávek, III. ZŠ

Klára Štefková, ZŠ Borský Mikuláš

Margita Štefková, ZŠ Borský Mikuláš

Markéta Bernátová, ZUŠ

Sabina Nemčeková, ZUŠ

Laura Poláková, ZUŠ

Juraj Šefčík, ZUŠ

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.