XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Miroslav Kozolka zo Slovenského Grobu - Čestné uznanie v II. kategórii za prózu

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Miroslav Kozolka zo Slovenského Grobu - Čestné uznanie v II. kategórii za prózu

15-ročný Miroslav Kozolka zo Slovenského Grobu navštevuje Školu pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave. Písaniu poézie a prózy sa venuje od trinástich rokov. Snaží sa byť vďačný za každé ocenenie, aké získa.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Najväčšmi sa mi páčil program Zrkadlení 2017, pretože familiárny prístup a obetavosť organizátorov a porotcov počas literárneho víkendu pôsobil naozaj príjemne.

Na ktorých súťažiach si bol tohto roku úspešný?
- Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – poézia – 2. miesto; Inšpirácie spod Sitna – próza (porota nestanovila celkové poradie ocenených); Bratislava, moje mesto – poézia – 3. miesto; Zrkadlenia 2017 – čestné uznanie.

Čo pre teba znamená laureátstvo v XXXI. ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2017?
- Cením si, že odbornú porotu oslovila moja tvorba, ale aj keby som vyhral desať ročníkov hociktorej literárnej súťaže za sebou, chápal by som to predovšetkým ako ďalšiu výzvu ostať pokorným.

Skúsiš sa nám predstaviť vtipne použitím slov začínajúcich sa hláskami tvojho mena?
- Manekýn, manier, márnotratný, megaloman, meľhuba, milovník, mimo, mondénny.

Kniha, ktorá ťa v ostatnom čase výnimočne oslovila?
– Veľký Gatsby od Fitzgeralda; Zločin a trest od Dostojevského; Kufor na sny od Dušeka.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opieral pri svojom literárnom raste?
- Prvou osobou, ktorá vždy alebo takmer vždy prečíta moju tvorbu ako prvá, je moja mama. Od nej sa dozviem prakticky okamžitú reakciu.

Zbieraš už námet na svoju prvú knihu?
- Samozrejme, že plánujem poslať moje rukopisy do vydavateľstiev, ako náhle budem mať pocit, že sú aspoň trochu vycibrené.

Máš literárne vzory?
- Nedovolím si povedať, že by som mal nejaké výraznejšie literárne vzory, ale z autorov poviedok mi najväčšmi imponujú Dušan Dušek, Dušan Mitana, Fitzgerald a Čechov.

Kam by si sa rád prepracoval štúdiom, čo by si ním chcel dosiahnuť?
- Veľmi rád by som vyštudoval medicínu a ako doktor pôsobil v oblastiach sveta, kde je lekárska pomoc slabá a nedostatočná.

A ešte postreh za porotu, ako ho Mirovi prezentovala na rozborovom seminári v Záhorskej knižnici v Senici 7. decembra 2017 Iris Kopcsayová:
„Miroslav Kozolka ma potešil, že si ako chlapec, ešte dieťa, zvolil takú náročnú a netradičnú tému - svoj príbeh Modrooká Anna zasadil do prostredia a obdobia politicky rozdeleného Berlína. Páči sa mi, ak sa niekto z mladej generácie usiluje pochopiť a stvárniť tému z obdobia, ktoré nezažil, ale ide o výpoveď závažnú pre ďalšie generácie.“

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

{gallery}../clanky/lsln2017/kozolka{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.