XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Adriana Šinková - 1. miesto v II. kategórii za poéziu

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Adriana Šinková - 1. miesto v II. kategórii za poéziu

„Štyri básne Adriany Šinkovej sú obdivuhodne zvládnuté po všetkých stránkach. Sprostredkúvajú nám psychickú bolesť, ktorá mnohonásobne presahuje bolesť fyzickú.

Hovoriac jazykom rán a zranení, ide vždy o psychické zranenia, smerujúce k obnove, k „osvieteniu“ ako novej polohy bytia, v ktorej existuje znovuzrodenie seba samej. Prerod starej bytosti na novú. Úvodná báseň Búrka je prejavením záujmu o posledné veci človeka. Kladie si za cieľ rozlíšiť smrť a umieranie. Metaforika básne je prosbou o pomoc od „novej večnosti anjelov“. Upätosť subjektu k duchovnej dimenzii je zjavná v každom verši a je neopakovateľná, nápaditá, originálna.“ Takými slovami vystihla súťažné poetické texty 15-ročnej Adriany Šinkovej z Bohdanoviec nad Trnavou, študentky Gymnázia Jána Hollého v Trnave, poetka Dana Podracká, ktorá spolu s Evou Tomkuliakovou hodnotila poéziu v LSLN 2018. Adriana, ktorá sa venuje literatúre autorsky od ôsmich rokov, nám čosi o sebe prezradila aj v odpovediach na naše otázky.

Aké bolo doteraz do tohtoročného úspechu v Senici tvoje najvýznamnejšie literárne ocenenie?
- Prvé miesto v súťaži Škultétyho rečňovanky z roku 2013.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Literárna Senica Ladislava Novomeského, Gerbócova literárna Snina a esejistická súťaž Sofia.

Na ktorých súťažiach si bola ešte tohto roku úspešná?
- Prvé miesta v okresných literárnych súťažiach Keď si vymýšľam a Prvosienky (okres Trnava).

Čo pre teba znamená ocenenie v XXXII. ročníku celoštátnej súťaže SLNNÝ 2018?
- Je to pre mňa obrovská motivácia pokračovať v písaní naďalej a písať stále viac a viac, cibriť si štýl a venovať sa literatúre aj profesionálne. Ale určite aj odmena za vynaložené úsilie.

Máš literárne vzory?
- Inšpirovala ma v prvom rade Elizabeth Gilbert, autorka románu Jedz, modli sa a miluj, ktorá v svojej knihe Veľké kúzlo neskutočne inšpiratívne opisuje tvorivý proces, človek má po jej prečítaní neuveriteľnú chuť písať. Ďalej ma svojím príbehom inšpiruje aj francúzsky spisovateľ Boris Vian.

Máš obľúbenú myšlienku, ktorá ti pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Ak chceš postaviť zámok, stačí, aby si každý deň položil jednu tehlu. Veta, ktorá dokonale vystihuje umenie malých krôčikov a ambíciu každodenného napredovania, a ktorú si ráno opakujem znova a znova. A tiež: Toto nie je problém, pretože ja nemám problémy! .

Tvoje ambície po skončení štúdií?
- Momentálne študujem na gymnáziu, a v budúcnosti by som sa chcela venovať štúdiu politických vied na SciencesPo v Dijone. Mojím snom je popri práci meniť svet a dávať ľuďom to, čo si zaslúžia, s láskou a spravodlivo.

Aký je tvoj literárny sen?
- Môj najväčší terajší sen je vydať zbierku básní, ktorá by okrem iného obsahovala aj básne s tematikou spoločenských a/alebo ekologických problémov dnešného sveta. Meniť svet cez poéziu – to je mojou ambíciou!

Skúsiš sa nám predstaviť výstižne použitím slov začínajúcich sa hláskami tvojho mena a priezviska?
- ADRIANA ŠINKOVÁ – Ambiciózne Dievča Radšej Ide Ako Nejde Ale Šťastne I Nádejne Kráča Opatrne Vpred Amen.

Ako bude znieť tvoja literárna „navštívenka“ charakterizujúc samu seba v rozsahu (Tuctových) 12, pritom „netuctových“ slov?
- Chcem zmeniť svet, tak píšem poéziu. Verím v slovo a v človeka.

Kto ti doteraz najviac pomohol pri rozvoji literárneho talentu?
- Moja bývalá učiteľka slovenčiny Mgr. Silvia Kövérová.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si v Literárnej Senici uspela?
- Veľa som písala, snažila sa vnímať okolitý svet a počúvať svoje myšlienky, a tiež som veľa básní aj prečítala a hľadala ich skrytý význam.

Zbieraš už námet na svoju prvú knihu? Ak áno, o čom bude?
- Bude to zbierka básni so spoločenskou tematikou, ktorá bude sumarizovať z môjho pohľadu najdôležitejšie problémy dnešného sveta.

O čom sa dnes málo hovorí, ale malo by sa?
- O urgentnosti riešenia ekologických problémov.

Vymysliš 4-slovný slogan pre LSLN, ktorý môže na celoštátnu autorskú súťaž prilákať iných? (Musí byť zo slov začínajúcich sa iba hláskami L, S, L, N.)
- Lebo Sama Literatúra Nežije.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prišli ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Želám im, aby boli vždy vypočutí a aby sa im dostalo odpovedí na ich otázky. Aby im bolo vždy otvorené, keď klopú. A aby ráno vstávali s odhodlaním a myšlienkou na úspech.

K tvojmu oceneniu srdečne blahoželáme.

Fotografie Adrianu Šinkovú zachytili 6. decembra na rozborovom seminári ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a počas vyhlásenia výsledkov LSLN 2018 v Základnej umeleckej škole v Senici.

FOTO: MILAN SOUKUP, JÚLIA KUBÍKOVÁ

 

{gallery}20181207_lsln_sinkova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.