XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Emma Vičanová - 1. miesto v II. kategórii za prózu, Cena Literárneho informačného centra za prózu

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Emma Vičanová - 1. miesto v II. kategórii za prózu, Cena Literárneho informačného centra za prózu

Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho informačného centra, získala 17-ročná študentka sexty na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch Emma Vičanová, ktorá píše už od trinástich rokov.

Spisovateľ Marek Vadas komentoval jej kvality aj týmito slovami „najvýraznejším talentom bola Emma Vičanová...kultivovanosťou štýlu, jazykom, ktorý je už naozaj vycibrený...“. Porotkyňa Soňa Uríková k Emminým kvalitám pripája: „Text Emmy Vičanovej sme po vzájomnej dohode ocenili nielen prvým miestom v II. kategórii, ale aj Cenou LIC. Je vtipný i dôvtipný, nie „na prvú“ ako sa to často vidí u mladých autorov. Navyše téma humoru je tu tematizovaná vo vzťahoch postáv, čo všetkého dodáva nový rozmer; nie je vždy takto zaujímavé, keď sa píše o humore. Autorka vyzreto pracuje s témami rodinných vzťahov, pohľad prvej osoby je zvládnutý výborne, je miestami prekvapivo cynický a udiera na správnu strunu.“ Spoznajme ju aj prostredníctvom odpovedí na naše otázky.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Rozhodne súťaž Medziriadky. Každé leto organizujú pre ocenených týždeň plný literárnych workshopov, besied s autormi a vydavateľmi a ponúkajú podrobné rozbory s porotcami.

Tvoje doteraz najvýznamnejšie ocenenie z literárnych súťaží?
- 2. miesto na celoštátnej súťaži Medziriadky v kategórii próza, základné školy (2016).

Čo pre teba znamená ocenenie v XXXII. ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2018?
- Veľa. Určite sa vďaka tomu cítim v písaní sebavedomejšia.

Máš alebo mala si literárne vzory?
- Poslednú dobu s mojím životom rozhodne „zatočil” slovenský spisovateľ Richard Pupala a jeho zbierka hororových poviedok Čierny zošit. Inšpiruje ma aj ako prozaičku a zároveň mi otvára dvere aj do sveta filmu a scenáristiky. Čo sa týka poetickej stránky, tak určite ma veľmi ovplyvňujú a inšpirujú Mária Ferenčuhová a Michal Tallo.

Tvoje krédo alebo myšlienka, ktorá ti pomáha zvládať aj ťažšie chvíle?
- Normálnosť je uhol pohľadu. To, čo je normálne pre pavúkov, je chaos pre muchy.

Aké sú tvoje ambície po skončení školy?
- Momentálne študujem už šiesty rok na 8-ročnom gymnáziu. V budúcnosti by som sa však rada venovala réžii alebo scenáristike, no rozmýšľam aj nad prekladateľstvom či literárnou vedou.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si dosiahla v Literárnej Senici úspech?
- Zúčastnila som sa na rôznych literárnych workshopoch a snažila sa dodržať pravidelné písanie.

Kniha, ktorá ťa naposledy výnimočne oslovila (prípadne čím)?
- V poslednej dobe ma oslovilo veľa diel a je zložité vybrať len jedno. Takže napr. to boli: Čierny zošit (Richard Pupala), Imunita (Mária Ferenčuhová), Klub bitkárov (Chuck Palahniuk). Všetky sú skvelo napísané, každé slovo Ferenčuhovej si neuveriteľne užívam, Pupala ma zaujal svojím štýlom a námetmi a Palahniuka som si zamilovala vďaka nápadu, perfektne vystavanému príbehu a zaujímavým štýlom písania.

Kto ti doteraz najviac pomohol pri rozvoji literárneho talentu?
- Marta Součková, Mária Ferenčuhová a Mathej Thomka prostredníctvom literárneho sústredenia Medziriadky. Z učiteľov - Mgr. Andrea Knapcová, no hlavne moja triedna učiteľka PaedDr. Ivana Papcunová.

Ak zbieraš námet na svoju prvú knihu, o čom bude?
- Moja prvá kniha bude pravdepodobne zbierka poviedok. No ak by som sa v budúcnosti rozhodla napísať román, bol by asi zo školského prostredia, o učiteľoch. Asi z dôvodu, že mi učitelia prídu ako veľmi dôležití ľudia, ktorých schopnosti sú často nedocenené. Ku všetkému som mala možnosť stretnúť sa s veľa učiteľmi, ktorých opisy vlastností a povahových čŕt mám zapísané medzi nápadmi, pretože jednoducho patria medzi zvláštne a úžasné osôbky.

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí ?
- Pravdepodobne o tom, ako veľmi sú ľudia v dnešnej dobe netolerantní voči druhým. O vzájomnej a hlúpej nenávisti. A o miernom úpadku a nepodpore umenia.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prišli ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Nech nestrácajú chuť do písania. Nech píšu, píšu a píšu! A nech sa stále len zlepšujú.

Srdečne ti blahoželáme k získaným oceneniam.

Fotografie Emmu Vičanovú zachytili 6. decembra jednak na rozborovom seminári ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a tiež pri vyhlásení výsledkov LSLN 2018 v Základnej umeleckej škole v Senici.

FOTO: MILAN SOUKUP, JÚLIA KUBÍKOVÁ

 

{gallery}20181207_lsln_vicanova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.