XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Kristína Janačková - 2. miesto v III. kategórii za poéziu

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Kristína Janačková - 2. miesto v III. kategórii za poéziu

„Zaujímavá básnická paralela medzi odumieraním rastliny (bazalky) a umieraním babky, kde poetka pozoruje podobnosti a paralely, hoci oba procesy sa odohrávajú akoby nezávisle na sebe.

Básnickou odpoveďou na smrť babičky je smrť bazalky, prinesenej na jej hrob zoschnutej, v kvetináči. Obdobné paralely medzi vonkajškovým a vnútorným nachádza autorka aj medzi stenou z kameňa a susedkou, kde vnímanie živého a mŕtveho nadobúda podobu povahopisu, splývania čŕt a dotvárania charakteru. Tento spôsob písania by mohol byť zaujímavý a nosný aj v prípade lyrizovanej prózy alebo v čistej prozaizovanej podobe.“ Vybrali sme z hodnotenia poézie Kristíny Janačkovej z Hôrky od porotkyne LSLN 2018, poetky Dany Podrackej. 22-ročná Kristína Janačková v nemeckom meste Tübingen študuje magisterský odbor „literárna a kultúrna teória“a popri štúdiu pracuje ako analytička pre projekt Demagog.SK. Vo svojej hlave si seba samú predstavovala ako autorku už od detstva, no odvahu na písanie som nabrala až v dvadsiatich rokoch. Za svoje doteraz najvýznamnejšie literárne ocenenie považuje 2. miesto za poéziu v súťaži/literárnom sústredení Medziriadky.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považujete za najvýznamnejšie?
- Z hľadiska prestíže súťaž Básne SK/CZ, z hľadiska literárneho vzdelávania a posunu vo vlastnej tvorbe určite už spomínané Medziriadky.

Na ktorých súťažiach ste tohto roku boli úspešná?
- Druhé miesto na Medziriadkoch, tretie miesto a cena Literárneho informačného centra v Literárnom Zvolene – všetky ceny som získala za poéziu.

Máte alebo mali ste literárne vzory?
- Približne rok vzhliadam k trojici francúzskych autorov (presnejšie, dvoch autorov a autorky): Édouard Louis, Didier Eribon a Annie Ernaux. Hoci netvoria žiaden oficiálny autorský kolektív, ich tvorba je silne autobiografická a krúži okolo otázky, ako popísať skúsenosť človeka pochádzajúceho z pracujúcej triedy intelektuálnym jazykom. Aby nakrátko neobišla ani poézia, spomeniem mená Mária Ferenčuhová, Lia Liqokeli a Ingeborg Bachmann.

Máte svoje krédo, obľúbenú myšlienku, ktorá vám pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Krédom by som to nenazvala, ale viackrát mi silu dodal Michel Foucault s jeho: „Kde je moc, je i odpor.“

Vaša ambícia po skončení štúdií?
- Na bakalárskom stupni som študovala mediálno-kultúrne vedy a germanistiku v nemeckom Freiburgu, jeden semester som v rámci Erasmu strávila na viedenskej univerzite a od októbra som zapísaná v magisterskom programe literárna a kultúrna teória v nemeckom Tübingene. Baví ma vedecké bádanie, preto by som na akademickej pôde rada pobudla dlhšie ako vedecká pracovníčka.

Váš literárny sen?
- Písať dobré texty.

Ako ste tohto roku pracovali na sebe, aby ste v Literárnej Senici uspeli?
- Tento rok som pracovala na toľkých veciach, ktoré boli veľmi vzdialené od literárneho písania, že sa neodvážim hovoriť o práci. V mnohých prípadoch mi bolo písanie skôr terapiou.

Kniha, ktorá vás naposledy výnimočne oslovila?
- Z prózy román amerického spisovateľa Richarda Yatesa „Veľkonočný sprievod“ a z poézie básnická zbierka kanadskej poetky Louise Glückovej „Vidiecky život“.

Kto vám doteraz najviac pomohol pri rozvoji literárneho talentu?
- Rodičia, lebo aj keď s nimi svoju tvorbu nerozoberám, naučili ma v skorom veku čítať a písať. Takisto porota a lektori na Medziriadkoch, ktorí každému súťažnému textu venujú výnimočnú pozornosť.

Zbierate námet na vašu prvú knihu?
- Na žiadnej knihe cielene nepracujem, ale raz by som rada vydala zbierku poézie o rôznych bytoch/domoch, v ktorých bývajú rôzni ľudia.

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí ?
- O sociálnej nespravodlivosti, životnom prostredí, rasizme, anticiganizme a feminizme.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prídu ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Nemali by sme ostatných píšucich nazývať konkurentmi. Veľa sily pri prekonávaní všetkých strachov, ktoré sprevádzajú písanie.

Blahoželáme k oceneniu.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.