XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Petra Štefancová - Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za poéziu

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Petra Štefancová - Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za poéziu

Poetka Dana Podracká na adresu Petry Štefancovej v hodnotení súťažných prác okrem iného uviedla: „Petra Štefancová je v tejto kolekcii „hotovou autorkou“ s vlastnou poetikou a jazykom. Akoby dosiahla ten strop začiatočného písania, ktorý dozrel na knihu.

Básne sú zrelé, hlboké a naozaj autentické. Obrazy, ktoré ponúkajú, sú unikáty, o ktorých pôvodnosti sa nedá pochybovať. Štefancovej poetika vykazuje aj dávku nadpriemerného intelektu, ktorý vytvára akúsi šachovú partiu medzi danými a imaginárnymi faktami reality, aby spolu vytvárali ucelené obrazy o vnútornom bytí autorky…. Verím, že poézia Petry Štefancovej si v budúcnosti nájde svojich čitateľov a stane sa jedným z pilierov svojej generácie.“ Spoznajme Petru Štefancovú z Jasenice, žiačku 5. ročníka Bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline bližšie.

Vaše doterajšie najvýznamnejšie ocenenie z literárnych súťaží ?
- Prvá literárna súťaž, do ktorej som sa zapojila a kde som získala prvýkrát umiestnenie bola O CENU DOMINIKA TATARKU 2013. Bola pre mňa podnecujúca a zároveň bola aj motiváciou ukázať svoju tvorbu ostatným. Zúčastňujem sa na pravidelných čítačkách ako je „Divotvorba" alebo „SPOLU - Soul Dinner & SpodNás" a som súčasťou voľného zoskupenia autorov s názvom Soul Dinner poézia.

Od akého veku sa venujete literatúre autorsky?
- Poézií sa venujem približne tri roky, ale moje prvé literárne pokusy, ktoré boli prozaické, môžem priradiť k posledným ročníkom základnej školy.

Máte alebo mali ste literárne vzory?
- Inšpiráciou bola pre mňa od začiatku najmä beatnická generácia, a to najmä Allen Ginsberg, Gregory Corso či československý beatnik Václav Hrabě, ktorí dokázali i to najšpinavšie zobraziť v čistote. Ďalej napríklad Virgil Teodorescu či Tomas Tranströmer, ktorý mi predstavil dokonalú impresiu v básnickej tvorbe.

Máte obľúbenú myšlienku, ktorá vám pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Nič nie je nemenné / Jedinou istotou je zmena.

Vaša ambícia v tvorbe?
- Moja ambícia v literárnej tvorbe je naďalej a stále hlbšie a intenzívnejšie všímať si malé nedokonalosti a svoje prežívanie, ktoré rada spájam do strof. Taktiež chcem, aby sa moje básne čoraz viac prihovárali ľuďom ich obsahom, aby komunikovali, aby sa v ich symboloch či myšlienkach ktokoľvek odrážal.

Kniha, ktorá vás naposledy výnimočne oslovila?.
- Poviedka Falošný autostop od Milana Kunderu pre jej psychologickú štruktúru a situačné napätie.

Kto vám doteraz najviac pomohol pri rozvoji vášho literárneho talentu?
- Doposiaľ mi najviac pri rozvoji pomohol Matej Trnovec, ktorý je momentálne študentom divadelnej réžie na VŠMU. S ním sme sa skrz poéziu spoznali a spolu sa i navzájom posúvali vzájomným diskutovaním a hodnotením si básní. Taktiež patrí vďaka aj môjmu profesorovi slovenského jazyka a literatúry Martinovi Benikovskému za jeho záujem a ochotu moje básne posúdiť odbornejším a skúsenejším okom.

Ak zbierate námet na vašu prvú knihu, o čom bude?
- Myslím si, že ak si raz vytvorím zbierku, bola by syntézou všetkého, čím som do toho momentu bola a kým som sa stala. Hrala by som sa s obsahom a novšie básne zámerne zamiešavala so starými, a tak by z toho vznikol akýsi kaleidoskop môjho vývinu.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považujete za najvýznamnejšie?
- Myslím, že každá literárna odborne hodnotená súťaž, pri ktorej porotcovia precízne posudzujú zaslané práce je pre oceneného autora významná.

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí ?
- O pokore.

Čo želáte Vašim rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prišli ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Želám im, aby im život neustále ponúkal novú inšpiráciu a tiež aj, aby sa v prípade jej nedostatku príliš netrápili a vybrali sa jej naproti.
K hlavnej cene za poéziu srdečne blahoželáme.

Fotografie Petru Štefancovú zachytili 6. decembra jednak na rozborovom seminári ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a tiež pri vyhlásení výsledkov LSLN 2018 v Základnej umeleckej škole v Senici.

FOTO: MILAN SOUKUP, JÚLIA KUBÍKOVÁ

 

{gallery}20181207_lsln_stefancova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.